A bírósági hivatal a bíróság belső szervezését végzi és biztosítja a bíróság szabályszerű és időbeli munkáját. A bírósági hivatal munkája alatt a törvény és a bírósági ügyrend által meghatározott belső szervezési teendők értendők,különösképpen:

• a bíróságbelső ügyintézésének szervezése

• a bíróság rendes és időbeli munkája folytonosságának biztosítása

• a panaszok és beadványok felülbírálása

• a statisztika kimutatása és a jelentések kidolgozása

• a bíróság pénzügyi és anyagi ügyvitele

• a bírósági személyzet jogainak,kötelességeinek és felelősségeinek szakmai biztosítása

• azon általános és egyedi jogi szabályzatok meghozatala,amelyek a munkahelyek rendszerezésére, a belső munkaszervezésre, a munkaviszonyokra és más olyan általános szabályzatokra vonatkoznak,amelyek a bíróság belső viszonyait rendezik

• a bírók és a bírósági személyzet szakmai továbbképzése

• a bírósági épület és más, a bíróság használatára szánt ingatlanok igazgatása

• a nyilvánossággal és tájékoztatási eszközökkel való kapcsolatok fenntartása

• a bírósági gyakorlat követése

• az elzárt kiskorúak meglátogatása, a problémáik megismerése és a nevelő intézkedések iktatókönyveinek vezetése

• minden más olyan a törvénnyel és a bíróság belső szabályzataáltal előírt tevékenység,amely a bíróság belső tevékenységére irányul.

A Becsei szabálysértési bíróság hivatalát képezik:
1.Bašić Snežana bíró mint a bíróság megbízott elnöke
2.A bíróság megbízott elnökének helyettesei:
Morvai Gyulabíró,
Kujundžija Tanja bíró,
Malešev Daniela bíró és
Takarić Zoltán bíró
3.A bíróság titkára Janković Željka
4.Kapriš Tijana a bíróság szakmunkatársa és
5.Kremenović Slađana bírósági gyakornok

A bírósági hivatalt az elnök vezeti. A bírósági hivatal egyes feladatait az elnök átruházhatja az elnök helyettesére,vagy a bírósági osztályok elnökeire.
A bíróság titkára a törvénnyel, az ügyrenddel, a bíróság belső tevékenységének szabályozásával, és a munkahelyekrendszerezésére vonatkozó szabályzattal összhangban segít az elnöknek a hivatal tevékenységében.