A becsei szabálysértési bíróságnak három osztálya van: a szenttamási, a zsablyai és a temerini.

A Becsei szabálysértési bíróság minden bírója szabály szerint a bíróság egész területén ítélkezik, és bírói tevékenységét a bíróság egész területén végzi az évi munkabeosztás és a bírósági tárgyak elosztása szerint. A bírósági osztályokon állandóan és rendszeresen ítélkeznek és végzik a bírói tevékenységet.

A közigazgatási szervek végzése ellen benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatos másodfokú eljárást a bíróság székhelyén folytatják. Ezeket az eljárásokat Morvai Gyula, Bašić Snežana, Malešev Danijela, Takarić Zoltán és Kolundžija Tanja folytatják háromtagú bírósági tanácsokban.

A bírósági osztályok bírói törődnek azon bírósági személyzetmunkájával,akik a bíróság területén ténykednek,felügyelik a bírósági gyakornokok munkáját valamint a bírósági iktató munkáját,ellenőrzik az iktató,a névjegyzékek és segédkönyvek vezetésének szabályosságát.

A bíróság székhelyén végrehajtott szabálysértési büntetések és óvintézkedésekvégrehajtására Bašić Snežana illetékes,ugyanezt a feladatkört a zsablyai bírósági osztályon Takarić Zoltán bíró látja el,a szenttamási bírósági osztályon erre Kolundžija Tanja bíró illetékes, míg a temerini bírósági osztályon erre Malešev Daniela bíró illetékes.

A hazai és a nemzetközi bírósági gyakorlat követésére és tanulmányozására Bašić Snežana bírót bízták meg,aki értesíti a bírókat, a bírósági szakszolgálatot és a bírósági gyakornokokat a bíróságok jogi szakhozzáállásáról és véleményéről.