Az Igazságszolgáltatás főtanácsa 2009.december 23,25 és 27-én A bíróságok megbízott elnökeinek kinevezéséről szóló határozatával BašićSnežanat a Becsei községi szabálysértési szerv bíróját és főnökét nevezték ki a Becsei szabálysértési bíróság megbízott elnökének 2010.január 1-től a bíróság elnökének megválasztásáig.

A Becsei szabálysértési bíróság elnöke:
• képviseli a bíróságot
• szervezi a bíróság munkáját
• vezeti a bírósági hivatalt, azzal, hogy meghatározott teendőket a helyettesére vagy a bírósági osztályok elnökeire bízhat,ami alól kivételt képeznek a törvény által meghatározott esetek,amikor a bírók munkájával kapcsolatos jogokról dönt,amikor az évi munkabeosztást végzi,amikor a bírósági személyzet munkaviszonyáról valamint a bírók eltávolítását illetően dönt
• állandó betekintést végez az egész bíróság munkájába és intézkedik,hogy a bíróság minden munkáját törvényesen,szabályosan,pontosan és időben elvégezzék
• ellenőrzi a bírósági osztályok és szolgálatok munkáját az iktatókönyvek és segédkönyvek, a határidőnapló és tárgyalások áttekintésével,azoknak a tárgyaknak az állandó jegyzésével,amelyeknek megoldása hosszú ideig tart,jelentések begyűjtésével és minden más alkalmas módon
• törődik a bírók függetlenségével és a bíróság tekintélyével
• törődik a bírósági szakmunkatársak tovább képzésével
• felül vizsgálja a felek és a többi eljárásban résztvevők panaszát az eljárás elhúzódását illetően,az eljárás szabálytalanságát valamint azt illetően, hogy bármilyen behatás éri annak lefolytatását ,azaz végkifejletét, és megfelelő törvényes intézkedéseket foganatosít
• elő írja a házirendet és meghatározza a bírósági épület termeinek elosztását
• írásbelileg engedélyezi a bírósági épület és tárgyalás fényképezését és filmezését
• összehívja és vezeti a bírók gyűlését
• meghozza a régi tárgyak megoldásának tervét,amely szerint olyan intézkedéseket lehet meghozni,amelyek biztosítják a bíróság időben való ténykedését,mint pl. a bíróság belső szervezésének megváltoztatása, a bírók és a bírósági személyzet pótmunkájának bevezetése,a munkaidő ideiglenes átszervezése és más olyan intézkedés,amely összhangban van a törvénnyel és a bírósági ügyrenddel
• törődik a bírósági ügyrend szabályos alkalmazásával
• szükséges adatokat szolgáltat az Igazságszolgáltatás főtanácsának a bírók és alkalmazottak személyi lapjainak vezetéséhez
• a törvény és a bírósági ügyrend által meghatározott más feladatokat is végez