A Becsei szabálysértési bíróság tárgyaival kapcsolatban az ügyfelek, az általuk felhatalmazott személyek és más illetékes személyek a bírósági iktatóban kaphatnak tájékoztatást minden munkanapon a bíróság munkaideje alatt (7,30-15,30 óráig). A Bírósági ügyrend előírásai szerint az iktató tájékoztatást ad a bírósági tárgy állapotáról az iktató adatai és más olyan iratok alapján, amelyek tartalmazzák azon szükséges adatokat,amelyek a bírósági tárgy állapotára vonatkoznak, és más hasonló tájékoztatásokat. A tájékoztatásokat szóban és írásbeli formában adják, de a rövid és sürgős tájékoztatást telefonon keresztül is, ha ez lehetséges. A bírósági iktató a következő tájékoztatást adja:

  1. a bírósági tárgyak számáról ( az indítványozó indítványának kézbesítésétől számított három napon belül )
  2. annak a bírónak a személyi nevéről, akinek a bírósági tárgyat munkába adták ( az indítványozó indítványának kézbesítésétől számított három napon belül)
  3. a bírósági tárgy mozgásáról.

Az ügyfelek joga, hogy a folyó tárgyakat áttekintsék,fénymásolják és lemásolják minden időben, kivéve három nappal a folyó tárgyak meghirdetett tárgyalása előtt,amennyiben az akadályozná a tárgyalás előkészítését. Ezeknek lehetőségéről a törvénnyel összhangban döntenek,amelyeknek helyéről és idejéről az ügyfelet megfelelő módon értesítik legkésőbb 24 órán belül,attól számítva, hogy az ügyfél ilyen jellegű szándékát jelezte. Az ügyfelek a bírósági tárgyakat a bírósági iktatóban a bírósági személyzet jelenlétében nézheti és írhatják át. A többi személynek,akinek alapos érdeke van,hogy az egyes iratokat átnézze,fénymásolja és átmásolja a törvénnyel összhangban adnak erre engedélyt. A jogerősen megoldott bírósági tárgyak átnézésére a bíróság elnöke ad engedélyt. Amennyiben az iratok átnézése,fénymásolása és átmásolása közérdekű,az erre vonatkozó kérelemről a bíróság elnöke dönt a kérelmezéstől számított 15 napon belül az ezt szabályozó törvény értelmében. A fent említettekre irányuló kérelmet a bírósági ügyrendben előírt űrlapokon lehet kérni,amelyek a bírósági iktatóban kaphatók. Amikor az ügyfelek kérik a bírósági tárgyak átnézését,fénymásolását és átmásolását,szükséges,hogy igazolják magukat,míg az erre felhatalmazottak kötelesek mellékelni a felhatalmazásukat.