A bírósági iktatóban olyan adminisztratív és technikai munkákat végeznek, amelyek a bíróság hatáskörébe tartozó összes tárgyra vonatkoznak, továbbá olyan tevékenységek,amelyek az iratok átvételére, az arhíválásra, az iratok továbbítására, a bírók és a bíróság munkájáról szóló jelentésekre,valamint a végrehajtásra vonatkoznak.

Az iratok átvétele
A Becsei szabálysértési bíróság összes küldeményét a bírósági iktatón keresztül kapja és küldi,ahol a bíróknak,a bírói hivatalnak és a bírósági elnöknek szánt írásbeli beadványokat adják át. A személyes átadáson kívül a bírósági iktatató helységébe hozzák a beérkező postai küldeményeket (levelek,táviratok,stb.) A bíróság ily módon tartja a kapcsolatot más bíróságokkal, az állami szervekkel és az ügyfelekkel. Az ügyfelek közvetlenül kapcsolatba léphetnek a bírósági hivatallal,de a könnyebb és hatékonyabb munka érdekében,valamint a munka terjedelmessége miatt. a bírósággal való kapcsolatot írásos formában valósítják meg. A beérkezett beadványokat és küldeményeket felosztják és az illetékes bíróknak utalják. Minden beérkező beadványt a beérkezés dátumát és pontos idejét tartalmazó pecséttel hitelesítenek,az ügyfél pedig szintén kap ilyen pecsétet beadványára,amely a beadvány átadásának bizonyítására szolgál. Azokat a beadványokat,amelyek meghatározott tárgyra vonatkoznak és amelyekhez a beadványokat csatolni fogják (felhatalmazások, az ügyfelek különféle kérelmei,olyan mellékletek,amelyek az eljárás folyamán bizonyítékul szolgálhatnak...) az ügyfeleknek a tárgy iktató számával meg kell jelölniük.

A küldemények továbbítása
A bírósági küldemények továbbítását a bírósági iktatóban végzik. Innen küldik az ügyfeleknek szóló idézéseket, a bírósági döntéseket és más bírósági aktusokat,ide érkeznek be a vétívek és tértivevények valamint a bírósági aktusok átvételéről szóló bizonyítékok.
A küldeményeket a postai úton kívül az ügyfeleknek a bírósági kézbesítő szolgálat által is kézbesítik.

Irattár
A jogerős tárgyakat a bíró írásbeli döntése alapján archiválják és őrzik, aki ezt a tárgy borítóján található bélyegzőn a saját aláírásával rendeli el. Az irattár az iktató keretén belül található,szabály szerint külön helységben. A folyó és az előző évben megoldott tárgyak a kézi irattárba kerülnek, és az erre a célra külön megjelölt szekrényben őrzik ( legtovább két évig),míg az összes többi tárgyat kizárólag a bíróság irattárának adják át és azokat ott őrzik. Az irattáros megszervezi és irányítja az irattár munkáját oly módon, hogy az irattári anyagot (melyhez nemcsak az elarchivált tárgyak,hanem a bejegyzések és egyéb segédkönyvek is tartoznak) őrzi és osztályozza. A bírósági ügyrend elő írja az irattári anyag megőrzési határidejét. Az archivált tárgyakba való betekintésre illetve fénymásolására vonatkozó kérelmet a bíróság elnökének kell címezni annak elbírálása és jóváhagyása érdekében.