A természetesés jogi személyek szabálysértési büntetlenségéről szóló bizonylatot és az arról szóló bizonylatokat,hogy nem rótták ki nekik bizonyos foglalkozások és tevékenységek végzésének tilalmát elrendelő óvintézkedést,az ügyfelek személyes kérelmére adnak ki. Az ilyen bizonylatokat minden munkanapon 7,30-15,30 óráig adnak ki.
A bizonylat átvételekor fel kell mutatni az illeték befizetéséről szóló bizonyítékot (befizetőlapot) és az annak átvételére szóló felhatalmazást.

 

A BIZONYLATOK SZÁMÍTÓGÉPES KIADÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELMEK

A bizonylatok elektronikus úton történő kiadása a veb - oldalon található űrlap kitöltésével történik:

Online A természetes személyekre vonatkozó kérelem
Online A jogi személyekre vonatkozó kérelem
Online A vállalkozókra vonatkozó kérelem

Amennyiben a bizonylat kiadását a bíróság veb-oldalán kérelmezték, a bizonylatot a következő munkanapon lehet átvenni. Az átvétel feltétele az illeték befizetésére vonatkozó befizetőlap – és az átvételre vonatkozó felhatalmazás bemutatása.

 

AZ ILLETÉK BEFIZETÉSE
A befizetés célja: A bizonylat kiadásának illetéke
Átvevő: Becsei szabálysértési bíróság
A befizetés összege: 190,00 dinár
Folyószámla szám: 840-29719845-83
Modell szám: 97
Hivatkozási szám: 91-208-106398794

A befizetés célja: A beadvány illetéke
Átvevő: Becsei szabálysértési bíróság
A befizetés összege: 100.00 dinár
Folyószámla szám: 840-29719845-83
Modell szám: 97
Hivatkozási szám: 91-208-106398794