Распоред судија у седишту Прекршајног суда у Бечеју
1. Снежана Башић
2. Ђула Морваи

 

Распоред судија у Одељењима Прекршајног суда у Бечеју

Одељење суда у Србобрану, у ул. Ђуре Јакшића бр. 2
1. Снежана Башић
2. Ђула Морваи

Одељење суда у Жабљу, у ул. Николе Тесле бр. 45
1. Золтан Такарић

Одељење суда у Темерину, у ул. Новосадска бр. 352
1. Даниела Малешев