Рођена 08.03.1976. године у Новом Саду, завршила Основну школу и Гимназију „Исидора Секулић" у Новом Саду, дипломирала на Правном факултету Нови Сад 10.10.2001. године, правосудни испит положила дана 01.06.2006.године.

Радни однос засновала у Општинском суду Бечеј на радном месту судијског приправника дана 16.12.2002. године, након истека приправничког стажа дана 01.06.2005. године засновала радни однос у Општинској управи Бечеј на радном месту стручни сарадник на имовинско – правним пословима у одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине. Након положеног правосудног испита поново засновала радни однос у Општинском суду Бечеј дана 11.07.2006. године на радном месту вишег судијског сарадника.

Изабрана за судију Прекршајног суда Бечеј на трогодишњи мандат 01.01.2010. године и судијску функцију обављала у Прекршајном суду Бечеј Одељење суда у Темерину. Након избора на сталну судијску функцију дана 01.01.2013.године обавља судијску функцију у Темерину.

Течно говори мађарски језик и поседује сертификат Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине „Службена употреба мађарског језика у органима управе и правосуђу".

Живи у Бечеју, удата, мајка једног детета.