Рођен 15.06.1953. године у Ади. Основу школу и гимназију завршио у Бечеју, а на Правном факултету у Новом Саду дипломирао 1976. године.

После одслужења војног рока, од 1977. године изабран за судију прво Судије за прекршаје општине Бечеј, а касније обављао функцију судије за прекршаје у Органу за прекршаје у Бечеју, у Ади и у Сетни. Од 2010. године од стране Скупштине Републике Србије изабран за судију Прекршајног суда у Бечеју.

Ожењен и отац двоје пунолетне деце.