Рођена 03.01.1974. године у Сенти. Основну и средњу економску школу је завршила у Бечеју, након чега је уписала правни факултет у Новом Саду, где је дипломирала 1998. године.

Након дипломирања је свој приправнички стаж одрадила у Општинском суду у Бечеју. После положеног правосудног испита 2001. године се запослила у истом суду као стручни сарадник где је радила до 2003. године, када је изабрана за судију Општинског органа за прекршаје у Бечеју. За старешину Општинског органа за прекршаје у Бечеју је именована 2004. године.

Након што је конституисан Прекршајни суд у Бечеју, као суд посебне надлежности, постављена је за в.ф. Председника суда. У мају 2014. године изабрана је за председника Прекршајног суда у Бечеју.

Објавила је више радова из области јавног реда и мира и организације рада судске писарнице. Овлашћени је предавач USAID-a.

Живи у Бечеју, удата је, мајка двоје деце.