Рођена 11.07.1975. године у Бечеју. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду дана 25.01.2000. године. По завршетку факултета радила у правној служби предузећа „Фадип Холдинг" А.Д., где ради до 01.10.2003. године, када прелази у Општински суд Бечеј где је обављала послове судијског приправника.

Правосудни испит положила 2006. године у Новом Саду и потом наставља да ради у Општинском суду у Бечеју на пословима судијског сарадника. Крајем 2009. године изабрана за судију Прекршајног суда у Бечеју и распоређена у Одељење суда у Србобрану где и данас ради.