Рођен 06.05.1957.године у Банатском Двору. Основну школу и гимназију завршио у Зрењанину. Дипломирао на правном факултету у Новом Саду 1981. године. Исте године се запослио у Општинској управи у Жабљу и обављао послове имовинско-правног референта. 1982/83 служио војни рок у Марибору. По повратку из војске, обављао послове скупштинског референта у СО Жабаљ. Правосудни испит положио пред комисијом за полагање правосудног испита у Новом Саду и након тога изабран за судију за прекршаје.

Од 1992. године, преласком судије за прекршаје на Републички ниво, обавља послове судије за прекршаје и старешине Органа за прекршаје у Жабљу у више мандата, све до оснивања Прекршајног суда у Бечеју. За судију Прекршајног суда у Бечеју изабран 2009. године. Исту функцију и дање обавља у Одељењу суда у Жабљу.

Ожењен, отац једног детета, у младости је активно играо кошарку за КК „Машинац" из Зрењанина. Служи се мађарским и енглеским језиком.