Уверења да физичка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречана заштитна мера забрана вршења одређених делатности и забрана правном лицу да врши одређене делатности, издају се на лични захтев странке. Уверења се издају сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

Приликом преузимања уверења обавезно понети доказ о уплати таксе (уплатницу) и пуномоћје за подизање уверења.

 

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Захтев за издавање уверења, у виду електронског обрасца можете попунити на нашој веб страници:

Онлaјн Захтев за физичко лице
Онлaјн Захтев за правно лице
Онлајн Захтев за предузетника

Уколико је Захтев за издавање уверења поднет преко веб сајта Суда, уверење се може подићи наредног радног дана.

Приликом преузимања уверења обавезно понети доказ о уплати такси (уплатнице) и пуномоћје за подизање уверења.

 

УПЛАТА ТАКСЕ:
Сврха уплате: Tакса за издавање уверења
Прималац: Прекршајни суд у Бечеју
Износ уплате: 190,00 динара
Жиро рачун: 840-29719845-83
Број модела: 97
Позив на број: 91-208-106398794

Сврха уплате: Tакса за поднесак
Прималац: Прекршајни суд у Бечеју
Износ уплате: 100,00 динара
Жиро рачун: 840-29719845-83
Број модела: 97
Позив на број: 91-208-106398794