Садржај веб-презентације можете погледати, копирати или штампати искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, модификовати, копирати, штампати, приказати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без дозволе суда.

Садржај и изглед веб-презентације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве органа. Информације на овом сајту могу да садрже техничке или типографске грешке.

Веб-презентација може да садржи линкове на друге веб-презентације, које се нуде од стране трећих лица. Указујемо на то, да ми немамо никакав утицај на израду садржаја тих веб-презентација.

Прекршајни суд неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих веб-презентација.

Неовлашћени покушаји да се постави или промени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, строго су забрањени и кажњиви законом.