U sastavu Prekršajnog suda u Bečeju postoje tri odeljenja i to: Srbobran, Žabalj i Temerin.

Sve sudije Prekršajnog suda u Bečeju sude i preduzimaju sudske radnje, po pravilu, na celom području suda, prema rasporedu poslova utvrđenim Godišnjim rasporedom poslova i raspodeli sudskih predmeta. U odeljenjima se redovno sudi i preduzimaju sudske radnje.

Postupci za drugostepene Prekršajne predmete povodom žalbi na rešenja organa uprave održavaju se u sedištu suda. U drugostepenom prekršajnom postupku povodom žalbi na rešenja organa uprave rešavaju sudije Đula Morvai, Snežana Bašić, Daniela Malešev, Zoltan Takarić i Tanja Kolundžija, u većima sastavljenim od po troje sudija.

Sudije u odeljenjima nadgledaju i staraju se o radu sudskog osoblja - službenih lica koji postupaju na području suda, nadziru rad sudijskih pripravnika, nadziru rad sudske pisarnice, kontrolišu pravilnost vođenja upisnika, imenika i pomoćnih knjiga.

Za izvršenje prekršajni kazni, zaštitnih mera u sedištu suda nadležan je sudija Snežana Bašić, u Odeljenju u Žablju nadležan je sudija Zoltan Takarić, u Odeljenju u Srbobranu nadležna je sudija Tanja Kolundžija, a u Odeljenju u Temerinu nadležna je sudija Daniela Malešev.

Sudija Snežana Bašić je zadužena da prati i proučava sudsku praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i obaveštava sudije, sudijske pomoćnike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova.