Rođena 08.03.1976. godine u Novom Sadu, završila Osnovnu školu i Gimnaziju „Isidora Sekulić" u Novom Sadu, diplomirala na Pravnom fakultetu Novi Sad 10.10.2001. godine, pravosudni ispit položila dana 01.06.2006.godine.

Radni odnos zasnovala u Opštinskom sudu Bečej na radnom mestu sudijskog pripravnika dana 16.12.2002. godine, nakon isteka pripravničkog staža dana 01.06.2005. godine zasnovala radni odnos u Opštinskoj upravi Bečej na radnom mestu stručni saradnik na imovinsko – pravnim poslovima u odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Nakon položenog pravosudnog ispita ponovo zasnovala radni odnos u Opštinskom sudu Bečej dana 11.07.2006. godine na radnom mestu višeg sudijskog saradnika.

Izabrana za sudiju Prekršajnog suda Bečej na trogodišnji mandat 01.01.2010. godine i sudijsku funkciju obavljala u Prekršajnom sudu Bečej Odeljenje suda u Temerinu. Nakon izbora na stalnu sudijsku funkciju dana 01.01.2013.godine obavlja sudijsku funkciju u Prekršajnom sudu Bečej u Odeljenju u Temerinu.

Tečno govori mađarski jezik i poseduje sertifikat Pokrajinskog sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine „Službena upotreba mađarskog jezika u organima uprave i pravosuđu".

Živi u Bečeju, udata, majka jednog deteta.