Rođena 03.01.1974. godine u Senti. Osnovnu i srednju ekonomsku školu je završila u Bečeju, nakon čega je upisala pravni fakultet u Novom Sadu, gde je diplomirala 1998. godine.

Nakon diplomiranja je svoj pripravnički staž odradila u Opštinskom sudu u Bečeju. Posle položenog pravosudnog ispita 2001. godine se zaposlila u istom sudu kao stručni saradnik gde je radila do 2003. godine, kada je izabrana za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bečeju. Za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bečeju je imenovana 2004. godine.

Nakon što je konstituisan Prekršajni sud u Bečeju, kao sud posebne nadležnosti, postavljena je za v.f. Predsednika suda. U maju 2014. Godine izabrana je za predsednika Prekršajnog suda u Bečeju.

Objavila je više radova iz oblasti javnog reda i mira i organizacije rada sudske pisarnice. Ovlašćeni je predavač USAID-a.

Živi u Bečeju, udata je, majka dvoje decе.