Rođena 11.07.1975. godine u Bečeju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu dana 25.01.2000. godine. Po završetku fakulteta radila u pravnoj službi preduzeća „Fadip Holding" A.D., gde radi do 01.10.2003. godine, kada prelazi u Opštinski sud Bečej gde je obavljala poslove sudijskog pripravnika.

Pravosudni ispit položila 2006. godine u Novom Sadu i potom nastavlja da radi u Opštinskom sudu u Bečeju na poslovima sudijskog saradnika. Krajem 2009. godine izabrana za sudiju Prekršajnog suda u Bečeju i raspoređena u Odeljenje suda u Srbobranu, gde i danas radi.