Kontakti Prekršajnog suda u Bečeju


Prekršajni sud u Bečeju

 21220 Bečej, Danila Kiša 8
PAK 380909


Matični broj: 08896119
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106398794

Sudska uprava


 021 6912-329
 021 6912-463
 uprava@bc.pk.sud.rs

Sekretar


 021 6912-463 lokal 17

Pisarnica


 021 6912-463 lokal 18

Računovodstvo


Šef računovodstva

 021 6912-463 lokal 16

Odeljenje suda u Srbobranu


 21480 Srbobran, Đure Jakšića 2
PAK: 384405


 021 731-201
 021 731-201
 srbobran@bc.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Temerinu


 21235 Temerin, Novosadska 385
PAK: 385604


 021 842-848
 021 842-649
 temerin@bc.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Žablju


 21230 Žabalj, Nikole Tesle 45
PAK: 382422


 021 831-021
 021 831-021
 zabalj@bc.pk.sud.rs