Portparol Prekršajnog suda u Bečeju


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Snežana Bašić.

Tehničko lice za kontakt, Jelica Marić.

 021 6912-329
 uprava@bc.pk.sud.rs